Agility - Аджилити

Agility - Аджилити

Мнениеот Jordan staff » Съб Яну 24, 2009 1:18 pm

Аджилити е най-универсалният спорт.Това е спорт за всички. В него няма градация по физически данни. Mогат да участват хора от всички възрастови групи и на равно да се състезават и жени и мъже. За кучетата има различни категории съобразени с ръста и шампион може да стане както пудел така и немска овчарка .Важното е кучето и водача да се разбират и заедно да получават удоволствие от този спорт.


Въведение
Аджилити - това е спортно състезание за всички кучета.

Целта на Аджилити - предолояване на различни препятствия , повишаване на умственотто развитие и ловкост

Аджилити e образователна и спортна дейност чиято цел е да улесни интеграцията на кучетата в обществото.

За този спорт трябва много добър контакт между кучето и водача и идеално разбиране. Затова участниците в състезанието трябва да са запознати с елементарната дресировка и да имат положени основи на послушание.

Категории
Съществуват три категории:
1) S (Small): за кучета чиято височина в холката е не повече от 35 см.
2) m (Medium): за кучета чиято височина в холката е от 35 см (включително), до 43 см.
3) L (Large): за кучета чиято височина в холката е 43 и повече см.

Трасе
Трасето се състои от определен брой препятствия .Начинът на тяхното разположение определя сложността на трасето и скороста .Кучето трябва да премине всички препятствия в правилна последователност и за определено време.

Обши положения
Минималният размер на терена за състезание по Аджилити е 30 х 40 м. Размера на ринга е не по малък от 20 х 40 м. Ако състезанието се провежда в 2 ринга между тях се препоръчва да има преграда или трябва да се намират на разтояние 10м еднин от друг.
Дължината на трасето може да бъде от 100 до 200 м в зависимост от класа, да се състои от 12 - 20 препятствия,като минимум 7 трябва да са за прескачане(бариера,стена)
Максималната височина на двойните бариери е : S: 30 см; M: 40 см; L: 55 см.
Разстоянието между бариерите в комбинации за прескачане (едно препятствие се състои максимум от 3 бариери) и е между 4,5 - 7 м.
Разтоянието между две последователни препятствия е между 5 - 7 м.

2 Разположение на трасето
Как ще изглежда трасето зависи от фантазията на съдията. Трябва минимум два пъти да се смени посоката.
В началото на състезанието съдията е длъжен да разгледа всички препятствия и ако те отговарят на необходимите параметри да предаде план на трасето на организационният комитет.

Съдията проверява трасето и определя дължината му .Добре разположеното трасе позволява на кучето да се движи леко и свободно.При съставяне на трасето трябва да има баланс между контролирането на кучето , предотвартяане на грешки при преминаване на препятствията и скоростта.За да се избегне автоматизирането при кучето трябва да се сменя трасето и местата на препятствията.

3 Провеждане на състезание

В началото на състезанието на водача се предоставя възможност да премине по трасето но без кучето.
Преди състезанието съдията провежда разговор с учасниците ,напомня им идеята на състезанието, съобщава контролното време ,максималното време обяснява как ще се отценява резултата и им напомня правилата .
(a) Определяне на контролно време (КВ)

Контролното време се определя като се изхожда от избраното трасе и скорост в метри/секунда .Изборът на скорост зависи от нивото на състезанието и как са разположени препятствията по трасето.
КВ (в секунди) се определя като се раздели дължината на трасето с избраната скорост. (в м/с).

b) Определяне на максимално време (МВ)
МВ, е равно на удвоеното КВ Например КВ=60 МВ=120 . Максималното време не трябва да е повече от КВ х 2,

Поведение при състезание
Водачът влиза в ринга като оставя кучето в каквото желае положение(седнало,легнало или право)
Сваля се повода и нашийника .Заради безпасността на кучето никога не трябва да се участва в състезание с нашийник или повод.
По време на състезанието водачът не трябва да има предмети в ръцете си .
Водачът може да избере положението си самостоятелно.Той започва работа с кучето след сигнал на съдията.Времето се засича от момента когато кучето пресече стартовата линия.
По време на състезанието могат да се използват разнообразни команди и сигнали .
Водачът трябва да направи така, че кучето да се движи по трасето и да преодолява препятствията като няма право да докосва нито кучето нито препятствията.Водачът не е длъжен да минава през препятствията.
Състезанието свършва когато кучето пресече финалната линия.
Водачът поставя повода на кучето и излиза извън ринга.


Препятствия

Бариери:

а) Единични
Височина:L: 55 - 65 см. M: 35 - 45 см. S: 25 - 35 см. Минимална ширина : 1,20 м. Бариерите могат да са съставени от прегради (не се препоръчват метални и пласмасови), кухи дъски,пръти и др. Най-горната преграда трябва да пада лесно.

б) Двойни бариери:
Двойните бариери се състоят от две единични бариери. Първата трябва да е 15-20 см. по ниска от втората.
Втората трябва да е висока :
L:55-65 см. M: 35-45 см. S:25-35 см.


Стена:
Височина L:55-65 см. M: 35-45 см. S:25-35 см
Минимална ширина 120 см. дебелина около 20 см.

Маса:минимален размер 90х 90 см.
максимален размер 120х 120 см.
Височина:
L:60 см. M и S: 35 см
Масата трябва да е устойчива и да не се хлъзга

Пътечка:Височина 1.20 - 1.35 м.
Дължина: 3,60 - 4.20м. ширина - 30 см.
За да се облекчи работата на кучето в началото и в края трябва да има рейки , който да са разположени на еднакво разтояние една от друга(например през 25 см.) но не повече от 10 см. от началото на контактната зона , ширината на рейките е -2 см. дебелината от 5 - 10 мм.Рейките не трябва да имат остри ръбове.
Началните и крайните 90 см. трябва да са в друг цвят- това са контактните зони.

Люлка:дължина на дъската: 3,65 - 4,25 м,ширина - 30 см..
Височината на опората на дъската , трябва да е 1/6 от дължината на самата дъска.
Например: дължина = 3,65 м, височина = 60 см; дължина = 4,25 м, височина = 70 см.
Контактните зони са същите като на пътечката.
Препятствието трябва да бъде устойчиво , да не е на колелца.Не може да се използват рейки .Дъската трябва да се спуска за 3-4 секунди след като на края и е поставен товар от 1 кг. , ако това не се случва трябва да се регулира.

А образна форма.
ширина не по- малко от 90 см. надолу към земята до 1.15 м.
Горната час да е на височина 1.90 м. от земята(ъгъл м/у дъските- 90 градуса)
За предотвартяване на плъзгането и за по-лека работа на кучето се слагат рейки разположени на еднакво разтояние една от друга(например през 25 см.), но не по-малко от 10 см. от началото на контактната зона.Ширината на рейките е -2 см. дебелината 5-10 мм. Рейките не трябва да имат остри ръбове.
Най-долните 1.06м. трябва да са оцветени в друг цвят- това са контактните зони.

Слалом:
Количество на колчетата(рейките) :8,10 или 12
Рейките за слалома трябва да имат диаметър 3-5 см., височина - 1 - 1,20 м.. разтоянието м/у тях трябва да е 50-65 см.

Твърд тунел: диаметър -60 см. , дължина :3-6 м.
конструкцията трябва да позволява да се направят един или два завоя.

Мек тунел:
Има твърд вход с дълбочина 90 см.
височина на входа :60 см. , ширина -60-65 см.
Изходът от тунела се прави от мек материал , дължината е 2.50 - 3,50 м , ширината е 60-65 см.
Ако изходът на тунела е прикрепен към земята , крепежните елементи трябва да са на разстояние не повече от 50 см., за да може да излезе куче с всякакъв размер .


Гума:ширина от 38 - 60 см.
Височина на центъра от земята: L: 80 см M и S: 55 см
Височината на гумата се регулира с помощта на върви и вериги , не може да е направенно неподвижно. С цел безопасност долната половина на гумата трябва да е запълнена.
Основата на това препятствие трябва да има дължина по 1м. от двете страни на гумата

Прескок на дължина:
състои се от 2 - 5 елемента. Сумарната дължина е:
L: 1,20 - 1,50 м (4 - 5 елемента)
M: 70 - 90 см (3 - 4 елемента)
S: 40 - 50 см (2 елемента)
Ширина на бариерата :1.20 м.
Елементите за скок на дължина се поставят по възходяш ред, от най-ниският елемент (15 см) до най-високият(28 см.)


Старт и финал
Стартовата и финалната линия трябва да се намират до 1м. от първото и последното препятствие съответно.Разстоянието м/у стойките на старта и финала е равно на дължината на препятствията плюс по 50 см. от всяка страна. На старта и финала трябва да има достатъчно място за работа с кучето (не по малко от 6м)
Съдийство

Участниците в състезанието нямат право да оспорват решението на съдията, то е окончателно.

1 Общи положения
Цел на пробега - да се позволи на кучето да премине правилно по трасето в рамките на КВ. Контролното време е справочна единица , скоростта не е основен критерий за оценка .
По трасето опитът и навикът имат по-голямо значение от скоростта.
Ако резултатите на две кучета съвпадат,се предпочита кучето което е допуснало по-малко грешки.
Времето се отчита само тогава когато количеството на грешките съвпада. Ако се получитака, че грешките по трасето съвпадат и времето е едно и също , съдията може да поиска повторен пробег по трасето.

2 Грешки
По трасето се срещат следните грешки.
Грешки при преодоляване на препятствията.
Грешки при превишаване на КВ


Наказателни точки
(а) Превишаване на КВ: една точка за секунда
(б) Общи правила:
Времето се отчита от момента в който водача пресече линията на старта.
Ако водача докосне кучето и това му даде предимство се дават 5 наказателни точки за всеки такъв случай
За всяко докосване на препятствие водачът получава 5 наказателни точки..
(с)Наказателни точки за трасето: за всяка грешка се дават 5 наказателни точки.

Паднало препятствие:
Счита се за паднала която и да е част от препятствието докато кучето преодолява следващо препятствие.
а)Отказ:
Смятат се за отказ следните случай: ако кучето се спре пред препятствието, ако премине покрай него,
ако си наведе главата или си сложи лапата в тунел и после се върне.
Отказът трябва да бъде коригиран, в противен случай кучето прекратява участие.
Грешките по време на слалом трябва да бъдат коригирани.

NEW

Контактни зони:
На всички препятствия с контактни зони кучето трябва да докосне зоните на входа и изхода. Ако няма докосване се начисляват 5 наказателни точки за всяка пропусната зона.

Други грешки:
При падане на препятствие или пропуск на контактна зона се начисляват наказателни точки но кучето продължава движението.


Topsi i Dara
www.goldentopsi.info

Изображениеhttp://www.youtube.com/watch?v=yChZpl9asqI
Последна промяна Jordan staff на Съб Яну 24, 2009 2:18 pm, променена общо 1 път
Quality amstaffs start with a good pedigree-Fred Sindelar!

JORDAN STAFF KENNEL - КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ!!!

За контакти :+359 876 09 40 33 ; jordan_staff@abv.bg ; www.jordanstaff.net ; www.facebook.com/astbg ; www.jordan-staff-kennel.alle.bg
Аватар
Jordan staff
Member
Member
 
Мнения: 1064
Регистриран на: Съб Яну 17, 2009 2:49 pm
Местоположение: Бургас / Bourgas

Re:Agility - Аджилити

Мнениеот Jordan staff » Съб Яну 24, 2009 3:45 pm

И така какво е Аджилити?
Аджилити – вид спорт с кучета, който е “измислен “ в Англия към края
на 80-те години. Името е образувано от английското agility - подвижност,
живост, пъргавост, бързина - качества, които трябва да притежават и кучето, и
неговият водач .

Основната задача е много проста – бързо преминаване по трасето,
преодолявайки всички препятствия. По-точно кучето трябва да премине успешно през всички препятствията, като водачът го води без да го докосва.

Водачът трябва да ръководи кучето само с жестове и глас, самото куче не трябва да има дори нашийник. Как ще бъдат разположени препятствията не се знае до последния момент. Няколко минути преди началото на състезанието се позволява само на водача да се запознае с разположението на трасето. Кучето трябва да премине “бързо и без грешки” 20 разнообразни препятствия при напълно непознато за него трасе.
Аджилити е универсален спорт, спорт за всички . Могат да участват хора от всички възрасти, наравно да се състезават и жени, и мъже.Същото важи и за кучетата. Различните категории са съобразени единствено с ръста на кучето и шампион може да стане както пудел така и немска овчарка .Единственото условие е куче и водач да се разбират, да образуват идеална двойка.
Правила на Аджилити:
Въведение :

Аджилити е спортно състезание за всички кучета. Неговата цел е преoдоляването на различни препятствия и развиването на умствения потенциал и ловкост на домашния любимец. Аджилити е своего рода образователна и спортна дейност, която улеснява интеграцията на кучетата в обществото .
За този спорт е нужен много добър контакт между куче и водач и идеално разбирателство помежду им. Затова участниците в състезанието трябва да са запознати с елементарната дресировка и да имат положени основи на послушание.
Който иска да се занимава с Аджилити трябва да запомни че първо е качеството после скоростта при преминаване на препятствията .

В Аджилити могат да участват всички кучета породисти или не.

Не можете да очаквате че самбернара ще има скороста на немската овчарка , а дога сигурно трудне ще влезне в тунела.За рекорди са подходящи силно подвижни кучета със среден ръст и отлична физическа форма, а за удоволствие няма ограничения.

Най-важното е не породата а възпитанието на кучето, Неговата привързаност към вас , готовноста да тича с вас ,незнаейки защо Smile)))))

Преди да започнете да учите кучето за преминаване на препятствията се заемете с възпитанието.

Вашето куче трябва: --да тича до вас без повод и нашийник и да не бяга.
--да тича както от лявата така и от дясната ви страна.
-- безусловно да изпълнява командата "ТУК"
-- да изпълнява от първата команда
-- да тича по команда Напред с направляваш жес от вас за посоката.
-- Трябва да ви обича повече от всичко друго на този свят. Много е важно кучето да изпълнява командите ви от първият път , иначе се губи време и се правят грешки който водят до наказателни точки.
Quality amstaffs start with a good pedigree-Fred Sindelar!

JORDAN STAFF KENNEL - КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ!!!

За контакти :+359 876 09 40 33 ; jordan_staff@abv.bg ; www.jordanstaff.net ; www.facebook.com/astbg ; www.jordan-staff-kennel.alle.bg
Аватар
Jordan staff
Member
Member
 
Мнения: 1064
Регистриран на: Съб Яну 17, 2009 2:49 pm
Местоположение: Бургас / Bourgas

Re:Agility - Аджилити

Мнениеот Jordan staff » Съб Яну 24, 2009 3:47 pm

Изработване на навик за преодоляване на бариери във височина.
Общи положения:

Мислите че да научите кучето да скача бързо високо и красиво е много лесно нещо.Но това не е точно така за доказателство служат грешките който се допускат на състезания. Навикът е нещо сериозно. Навик се нарича действие което е изработено по пътя на повторението, характеризиращо се с висока степен на освояване и без елемент на съзната реакция и контрол.
Навиците са различни .В Аджилити се формират много типове.Прескок във височина , прескок в обрач(това е скачане на височина и умението да влезнеш в отверстие) прескок на дължина, навик да се преодолее стена( това не е прескок а навик за катерене), преодоляване на пътеката( това е нажик за катерене и джижение по тънка дъска) навик за преодоляване на мек тунел( трябва с муцуната да се повдига плата и да се запази правилната посока ),навик за преодоляване на твърд тунел(трябва да се научи да се движи на полузгънати лапи)навик за преодоляване на слолома, за движение с водача от лявата и дясната страна , навик за движение напред в оказана посока.

Опознавателните навици са по-малко забележими и водача понякога не ги осъзнава, това може да доведе и до печални последствия.Към тези навици се отнася възприятието за вида на препятствието и неговото опознаване.Това е много важен навик -от това колко бързо кучето ще опознае препятствието зависи какъв начин ще избере за неговото преодоляване, а от там и колко грешки ще допусне и за колко време.Или навикът за възприемане и осъзнаване на командата подадена от водача.Това представлява трудност за кучето затова не измисляйте различни команди за препятствията.Достатачно е едно звучно 'ХОП" което да означава за кучето да премине близкото или посоченото от водача препятствие, а как ще го премине зависи от изработените навици и вида на препятствието.Интелектуалните навици се сформират най-бавно.тяхното появяване ще забележите след месец или 2-3 може и по-късно зависи от кучето и таланта на водача.Интелекуалните навици са тези който помагат на кучето лесно да взима решения който ще му помогнат лесно и бързо да се движи по трасето.най-важното е че ще ви се струва че кучето най-после ви е разбрало и осъзнато минава по трасето.

Всички навици независимо от кой тип са се форммират бавно, защото се основават не само на функционални но и на морфологични изменения на нервните клетки.Не искайте от кучето бързи успехи.Вашият девиз е "бързай бавно".

Трябва да имате още един девиз " от простото към сложното"Това означава че в началото при изработката на навик , трябва да има създадени най-леки условия за кучето и постепенно да се усложняват .на всеки теп трябва да се работи само върху една характеристика на навика.Последователността е следната - правилно , усложняваме като наблудаваме да е правилно , скорост при преодоляване на препятствията.

Препятствията който се преминават с висок скок са единичните бариери , стената и обръч.

Височината на единичните бариери е 55-65 см. (за мини адилити 35-40 см.) Бариерите трябва да имат устойчиви стойки от какъвто и да е материал.Те могат да са статични или преносими. Планките на бариерите трябва да са напражени от дървесина и да падат лесно при контакт с лапите за да не придчиняват травми. Височината на стената е 55-65 см.(за мини аджилити 35-40см.) ширината е 120 см. дебелината е 20 см.

Диаметърът на обръча е 38 см.Разтоянието от центъра на обръча до основата е 90 см.(за мини аджилити 55 см.) Обръчат трябва да е закрепен много стабилно , при никакви обстоятелства не трябва да пада при преминаване на кучето. Обрача може да се направи от автомобилна или мотоциклетна гума . Държача за обрача може да е от всякакъв матерял - дърво , метални тръби, винкел.
Отработване на навици:
1-ви етап. Трябва да е под девиза "Правилност на изработката в облекчени условия"
Работете на повод ,може и да ви е неудобно , но е много важно.
1. При работа с повод няма да позволявате на кучето да прави излишни движения(запомнете това което е разрешено -то се повтаря ,това което се повтаря се запомня)
2. Изработване на навик кучето да се движи до вас.
3. Ще изключите неподчинението на кучето.

Започнете с минимална височина и по време на изработката на навика постепенно я увеличавайте.

Можете да започнете с 2-3 препятствия за прескачане , но те трябва да са в една линия. Не бързаите със завойте и смяната на посоката.
В началото работете много внимателно , позволете на кучето да разбере какво искате и затвърждавайте правилното поведение.

Учете кучето да преодолява препятствия който се намират от ляво и от дясно на вас.

Използвайте гласова команда и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО направляваш жест с ръка.Ако сте започнали да показвате с лявата ръка не сменяйте ръката занапред.Така ще помогнете на кучето си .Командите и жестовете трябва да бъдат силни радостни , да възбуждат кучето.

НИКОГА не наказвайте кучето .Преминаването през препятствията трябва да му носи само радост.Това е залог за скоростно преминаване по трасето .Занятието трябва да е игра.

Преодоляване на обръч:
Вземете обръча и го поставете на земята.Научете в началото кучето да преминава през него.

Едни кучета много бързо се научават да преминават през обрач като следват парче месо или играчка.Други като следват научено вече куче(подражават му) трети трябва да се подбутнат.Но при всички случай слд преминаването трябва да го похвалите много изразително.не се притеснявайте да хвалите кучето си , похвалата от вас е празник за него.Ако не го можете НАУЧЕТЕ СЕ.

Когато кучето се научи да минава през обрача на земята го повдигнете на 15-20 см. и повторете урока.На третият урок закрепете обрача към стойката на същата височина и повторете наученото .Включете обрача в преминаването на трасето като постепенно вдигате височината.

2-и етап. Когато кучето се движи в темпо и правилно преодолява препятствията.Съзнателно усложнете трасето , карайте кучето да бърка
.Не се ядосвайте вие тествате кучето трябва да разберете какво още се налага да научите.Слагайте препятствията много близко след това много далече едно от друго, правете рязки и плавни завой , карайте кучето да преминава препятствието под различни ъгали от дясната и от лявата ви страна .Наредете препятствията едно след друго и го карайте да преминава само през това през което вие искате.Разполагате с голямо количество от препятствия за да можете да направите и най-невероятното трасе.Дайте воля на фантазията си .

Намерете златната среда- работете дотогава докато кучето има интерес. Не тренирайте до умора - това носи неприятни емоций .Често правете почивки и си играйте с кучето.

По време а преминаване на 2-ият етап увеличете височината на препятствията до максимум.

3-ти етап. По времето когато навлизате в 3-ти етап трябва да научите кучето на скорост.Това обае се прави в други дни не когато преодолявате препятствия.
Кучето трябва да бяга до вас .Започнете да тичате с средно темпо след това с ускорение.Преди началото на ускоряване може да подадете команда.С течение на времето вашето движение ще стане команда за кучето.

Когато кучето започне леко да ви следва когато вие тичате бързо може да се започне с 3-тият етап.
Отново направете височината на препятствията по ниска , подредете ги едно след друго и опитайте да ги преодолеете много бързо .След това започвайте да усложнявате.

4-и етап. Намалете скороста до средна и започнете да работите без повод.
Quality amstaffs start with a good pedigree-Fred Sindelar!

JORDAN STAFF KENNEL - КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ!!!

За контакти :+359 876 09 40 33 ; jordan_staff@abv.bg ; www.jordanstaff.net ; www.facebook.com/astbg ; www.jordan-staff-kennel.alle.bg
Аватар
Jordan staff
Member
Member
 
Мнения: 1064
Регистриран на: Съб Яну 17, 2009 2:49 pm
Местоположение: Бургас / Bourgas

Re:Agility - Аджилити

Мнениеот Jordan staff » Съб Яну 24, 2009 3:49 pm

Преминаване на слалум
Слалумът представлява дълго препятствие , на плоска основа има поставени дървени рейки.Тяхното число е 8, 10 или 12 височината е минимум 100 см.Разтоянието между рейките е 50-65 см.

Изработка на навик за преминаване на слалумът

Ще ви запозная с два начина за преминаване на препятствието.

Кучето е на повод и отивате към препятствието така че първата рейка от слалума да е от лявата му страна (правилата за състезание оказват че кучето трябва влиза винаги по един и същи начин , т.е първата рейка да е от лявата му страна) започвате да заобикаляте рейките като кучето следва любима играчка , парченце месо или просто ръката ви.

Следите кучето да не е превъзбудено от това което следва, за да може да се съсредоточи върху действията който извършва.След преминаването на слалума на кучето ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се дава това което е следвало.Това ще бъде неговата награда.

Другият вариант предполага че кучето трябва да може да изпълнява командата "ред" .Отивате към препятствието така че между вас и първата рейка в ляво да се намира само кучето.подавате команда "ред" и започвате да се движите като с левият си крак подтиквате кучето да влезне между рейките (може да му помогнете с жес ) щом кучето влезне в слалума правите крачка с десният крак напред и надясно като принождавате кучето да заобиколи рейката и да заеме изходно положение.Не давайте възможност на кучето да прави грешки и внимавайте да не му настъпите лапите.


1-ви етап.Помните за правилото от просто към сложно .С това и ще започнем , не ви трябват всички рейки за слалума , за начало ще започнем с 4-и .В началото трябва да намерите способ за преодоляване на препятствието.

Знайте че навика за преодоляване на слалума се формира най-бавно.Затова не трябва да го отработвате специално него.Поставете препятствието още от началото в страни и всяка свободна минута го преминавайте.Не бързайте да включвате слалума в трасето.


Независимо от избраният вариант за обучение първите 2-3 занятия трябва да сте много активни , след това трябва постепенно да намалявате намесата си .

Не забравяйте да работите на повод и веднага да коригирате грешките.
Правете в началото всичко много бавно, позволете на кучето да разбере какво се иска от него, обезателно го хвалет.Ще бъде много полезно ако кучето в началото се удари на рейките - няма да има травми ,но бързо ще ги забележи.Кучето също се учи от грешките си .

2-ри етап. Увеличете рейките до 8 , и включете слалума в трасето(в началото да са 4 рейки) продължавайте да работите на повод , започнете да подхождате към трасето под различни ъгли и различни препятствия.Започнете да увеличавате темпото на движение но до средно.

3-ти етап.Работете с всички рейки на повод.В началото нека кучето бавно да премине цялото препятствие .След това го преминавайте от различни страни под различен ъгъл.По средата на етапа започнете работа без повод.

4-ти етап.За повишаване на скороста се върнете към 4 рейки.Скороста я увеличавайте бавно ,но постояно .В началото опитайте да тичате към препятствието и да го преминете бързо.Когато кучето започне да го прави без грешка увеличете количеството на рейките.След това се опитайте да включите препятствието в трасето.

Правила за преминаване на препятствие

Отказ(след подаване на команда кучето не преминава препятствието или се бави).
Зачита се когато кучето неправилно започва преминаването на слалума( не се счита за отказ или грешка ако кучето направи кратка почивка , това се отразява на времето му)
Всички грешки при преминаване на препятствието са 5 наказателни точки
Максималният брой наказателни точни при слалум са 15
- два отказа = 10 наказателни точки
- грешки при преодоляване на препятствието = 5 наказателни точки

Ако кучето пресече линията на друго препятствие без да е завършило преминаването на слалума по всички правила се дисквалифицира.
Quality amstaffs start with a good pedigree-Fred Sindelar!

JORDAN STAFF KENNEL - КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ!!!

За контакти :+359 876 09 40 33 ; jordan_staff@abv.bg ; www.jordanstaff.net ; www.facebook.com/astbg ; www.jordan-staff-kennel.alle.bg
Аватар
Jordan staff
Member
Member
 
Мнения: 1064
Регистриран на: Съб Яну 17, 2009 2:49 pm
Местоположение: Бургас / Bourgas

Re:Agility - Аджилити

Мнениеот Весела » Съб Апр 11, 2009 12:30 am

ПРАВИЛНИК ПО АДЖИЛИТИ
НА
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALEhttp://brfk.org/download/Agility_Regulations-BG.pdf
Изображение
Don't fuck with people, because this is the first thing you'll get back.
Аватар
Весела
Member
Member
 
Мнения: 301
Регистриран на: Сря Яну 14, 2009 7:09 pm


Назад към Спорт

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron